Experiențe traumatizante

  • Abuz sexual;
  • Abuz emoțional;
  • Incest;
  • Pierderi;
  • Separări;
  • Abandon;
  • Deces etc.

Consilierea și psihoterapia centrate pe situații de criză aduc sub atenția intervenției resemnificarea și acceptarea momentelor de criză ca momente de „creștere“ personală și interpersonala, de schimbare a strategiilor care s-au dovedit inadecvate în raport cu ciclul de viață.