Dificultăți în obținerea performanțelor sportive

Obținerea performanței sportive este condiționată de patru factori:

Aptitudini – în structura de personalitate aptitudinile constituie latura de eficiență a acesteia. În activitatea individului, aptitudinile prezintă o anumită constantă și organizare selectivă a componentelor cognitive, afective, motivaționale și executorii.

Atitudinile sunt componente structurale ale personalității umane, rezultate mai ales din educație și influențe sociale.
Motivația ca atitudine specifică este un sistem de stări subiective, interne, care direcționează și energizează activitatea omului în baza unor trebuințe sau tendințe. Ea este premisă și produs al atitudinii.

Antrenamentul sportiv este un proces complex de tip bio-psiho-social, multifactorial.
În dezvoltarea personalității și a capacității de performanță, antrenamentul este o activitate ce stimulează și mediază trecerea de la aptitudini și atitudini timid exprimate la capacități și convingeri ferme, la conduite psihocomportamentale stabile și ferme.

Ambianța este traseul spre performanță a sportivului. Începe cu ambianța familiei, a clubului și trece în cea a federației și a sistemului specific competițional.

Problematica abordată

Dezvoltarea capacităților psihice ale sportivului:

  • Încrederea în sine, în capacitatea proprie de performanță;
  • Stabilitatea emoțională;
  • Stabilitatea personalității;
  • Maturitatea psihică;
  • Scopuri clare;
  • Adaptabilitate;
  • Controlul anxietății;
  • Controlul stresului;
  • Creșterea capacității de performanță a sportivului.